Clwb Brecwast

Cynhelir Clwb Brecwast yn ffreutur yr ysgol pob dydd.  Agorir y drysau am bum munud wedi 8 o’r gloch a throsglwyddir y disgyblion i ofalaeth yr athrawon am 8.50y.b.  Darperir brecwast maethlon, ni chodir tâl am y ddarpariaeth.

 

Clwb Ysgol Gwili

Ar Ddydd Llun, Dydd Mawrth a Dydd Iau cynhelir clwb i ddisgyblion yr ysgol o 3:30 p.m. tan 5:29 p.m.  O 3.30pm tan 4.30pm ar Ddydd Mercher a Dydd Gwener.  Trosglwyddir y plant sy’n mynychu’r clwb i ddwylo’r arweinydd, am 3:30pm.  Cedwir rhestr o enwau’r disgyblion fydd yn mynychu’r clwb yn ffeil y clwb.