Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae’r system ar gyfer cefnogi plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig ac anabledd yng Nghymru yn newid. Mae Llywodraeth Cymru yn cyflwyno system fwy hyblyg ac ymatebol o ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc ag anghenion addysgol arbennig neu anableddau ac mae’n ymdrechu i ddarparu system addysg gwbl gynhwysol ar gyfer dysgwyr Cymru.

Os hoffech drafod anghenion addysgol unigol eich plentyn yna gwnewch apwyntiad gyda’n Cydlynydd ADY Mrs Evans.

Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol Ysgol Abergwili