Cinio Ysgol

Am £2.80 y dydd, bydd eich plentyn yn cael prif bryd dau gwrs sy’n cynnwys dewis llysieuol a phwdin. Hefyd mae ffrwythau ffres a dŵr yfed ar gael. Mae ein bwydlenni yn dilyn trefn rota 3 wythnos, sy’n cael ei newid ddwywaith y flwyddyn, sef ym mis Mai a mis Hydref, er mwyn caniatáu ar gyfer amrywiant tymhorol.  Mae ein bwyden ar gael i’w gweld ar ParentPay.

Mae angen talu am brydau bwyd gan ddefnyddio ParentPay.