Gwisg Ysgol

Gwisg Gaeaf

Sgert las tywyll/trowsus glas tywyll                 

Crys polo melyn

Crys chwys glas tywyll

Gwisg Haf

Ffrog las neu ffrog felyn

Siorts gals tywyll

Crys polo melyn

Gellir prynu’r crys chwys a chrys polo gan gyflenwir yr ysgol-Evans & Wilkins. Mae’n bwysig bod enw’r plentyn yn glir ar ei dillad i gyd gan gynnwys ei got a’i ddillad ymarfer corff.