Clybiau

Clwb Brecwast

Cynhelir Clwb Brecwast yn ffreutur yr ysgol pob dydd. Agorir y drysau am 8.05 y.b a throsglwyddir y disgyblion i ofalaeth yr athrawon am 8.50y.b. Darperir brecwast maethlon, ni chodir tâl am y ddarpariaeth.

Clwb Ysgol Gwili

Cynhelir clwb i ddisgyblion yr ysgol o 3:30 p.m. tan 4.30 p.m.

Gellir archebu lle drwy’r ysgol neu drwy’r dudalen Facebook gaeedig.

Clwb Ysgol Gwili