Dyddiadau Tymhorau

Tymhorau Ysgol, Gwyliau a HMS   2023-24
TymorTymor yn decharuHanner Tymor
Hydref 2023Dydd Llun 4ydd MediDydd Llun 30ain Hydref – Dydd Gwener 3ydd Tachwedd
Gwanwyn 2024Dydd Llun 8fed Ionawr Dydd Llun 12fed Chwefror – Dydd Gwener 16eg Chwefror
Haf 2024Dydd Llun 8fed EbrillDydd Llun 27ain Mai – Dydd Gwener 31ain Mehefin
Diwrnodau cau arall
Dydd Gwener4ydd Medi 2023HMS
Dydd Gwener22ain Rhagfyr 2023HMS
Dydd Llun8fed Ionawr 2024HMS
Dydd Llun8fed EbrillHMS
Dydd Llun6ed Mai 2023Gŵyl Fai

Am ddyddiadau pellach ewch i wefan Sir Gaerfyrddin