Llywodraethwyr

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni 2021-2022

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr i Rieni 2022-2023

Cadeirydd : Mr Perry Davies                               

Is Cadeirydd : Mrs Kath Edwards (Awdurdod Lleol)       

Mrs. Amanda Bowen-Price          (Prifathrawes)

Parch. Jenny Britton          (Sylfaenol )

Mrs Myrtle Jones                         (Sylfaenol)

Mr Neil Rosser                         (Cymuned)

Miss Ceri Ann Rees                    (Rhiant)

Mrs Julie Evans                           (Athrawes)